Kotitalousvähennys

nainen pieniKun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista.

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena.

Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Kotitalousvähennyksenä voit vuonna 2014 vähentää 45 prosenttia Kotirengille maksamastasi työkorvauksesta. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuuosuus.

Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista.

Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2014 yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä noin 5 555 euroa [(5 555 x 45 %) - 100) = 2 399,75].

Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2014 saada yhteensä 4 800 euron vähennykset. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Lisätietoa

http://www.veronmaksajat.fi/omatveroasiat/kotitalousvahennys/
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2013/Kotitalousvahennys%2826052%29